וואוו, אנחנו ממש מצטערים שאתם עוזבים
דווקא כשרק התחלנו להכיר…